Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Dyskusja. Część 4

Pytamy o lata 80. w Polsce w momencie szczególnego zainteresowania tym okresem w sztuce światowej oraz powrotu do niej na wystawach, np. pokazywanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej wystawie „I Could Live in Africa”.

Uczestnicy: Alexandra Alisauskas, Waldemar Baraniewski, Piotr Bernatowicz, Łukasz Gorczyca, Aleksandra Jach, Dorota Jarecka, Wojciech Kozłowski, Dominik Kuryłek, Luiza Nader, Karol Sienkiewicz, Piotr Stasiowski, Aleksandra Ściegienna, Ewa Tatar, Wojciech Włodarczyk

Zobacz także: