Ćwiczenia z aktualności
Wykład Jana Verwoerta

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przedstawia wykład Jana Verowerta z cyklu „Ćwiczenia z aktualności”, poświęconego kłopotliwym zagadnieniom współczesności i nowoczesności, i temu, na ile są to pojęcia opisujące czas, a na ile – postawy.

W swoim wykładzie krytyk sztuki i kurator Jan Verwoert mówi o myśleniu poza klasycznymi podziałami na centrum i peryferie, stare i nowe, „mainstream” i margines oraz alternatywnych językach sztuki i krytyki artystycznej. Pyta o możliwość nielinearnego czytania i pisania historii, zakwestionuje i skomplikuje nagminnie stosowane w historii i krytyce sztuki pojęcia „genezy” czy „wpływu” i zastanawia się nad alternatywnymi modelami czytania i pisania historii.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: