Dokumentacja

Aktualność
Muzeum Otwarte 2013/2014

„Ćwiczenia z aktualności” to propozycja spotkań poświęconych kłopotliwym zagadnieniom współczesności i nowoczesności, i temu, na ile są to pojęcia opisujące czas, a na ile – postawy.

W ramach sześciu spotkań (prezentacji/rozmów) z krytykami, kuratorami i artystami szukać będziemy odpowiedzi na otwarte pytania: jak uchwycić sens nowych zjawisk? jakiej terminologii użyć do ich opisu? jak opisać moment teraźniejszy – jakiego procesu jest on częścią, w jaką wpisuje się logikę? „Ćwiczenia z aktualności” będą też pytać o to, co to jest sztuka współczesna, a co: nowoczesna? Gdzie zaczyna się ta pierwsza, a gdzie druga? Z jakimi postawami łączą się obie? Czy to możliwe, żeby prace tworzone dziś były niewspółczesne? Jak pisać historię sztuki współczesnej? Czym są jej muzea i czy opisywana przez nie „aktualność” jest jeszcze aktualna?

W programie: prof. Terry Smith, autor m.in. bestsellerowej książki "What is contemporary art?" o wyzwaniu, jakim jest współczesność i bycie współczesnym, o współczesnych praktykach artystycznych, nowych zadaniach stawianych muzeom i o „kuratorowaniu aktualności”, krytyk sztuki Jan Verwoert o alternatywnych językach sztuki i alternatywnym podejściu do pisania historii oraz Chus Martinez, współkuratorka ubiegłorocznej Documenta (13), o aktywnym podejściu do historii: o próbie (kluczowej dla wystawy w Kassel) uwspółcześnienia historii i uhistoryczniania współczesności. Ponadto dwa spotkania z artystami prowadzone przez Monikę Szewczyk i Dietera Roelstraete: z Pauliną Ołowską o roli nostalgii, fantazji i duchów przeszłości i o innych sposobach uruchamiania historii; oraz z Goshką Macugą o jej strategii łączenia (a tym samym podważania) praktyk artystycznych i kuratorskich i jej metodzie pracy jako „archeologii kultury”.