Czy socrealizm był marksizmem? Polska krytyka lat 40. i 50.
Wykład Doroty Jareckiej

Przedostatnim spotkaniem w ramach cyklu „Marksizm i sztuka II” był wykład Doroty Jareckiej na temat polskiej krytyki w latach 40. i 50.

Wykonawcami socrealizmu polskiej teorii i krytyce sztuki nie byli tylko ludzie lewicy. W latach 1949-1954 główny nurt socrealistycznego dyskursu o sztuce tworzył Juliusz Starzyński, dyrektor przedwojennego Instytutu Propagandy Sztuki, a po wojnie Państwowego Instytutu Sztuki. Tematem wykładu będzie spojrzenie na jego pisarstwo powojenne jako na rozwinięcie stawianych przed wojną tez o dezintegracji obrazu świata w sztuce najnowszej. Pokażę teksty Starzyńskiego jako powiązane z niemiecką krytyką nowoczesności na przełomie wieków. Zapytam, czy można mówić o „marksistowskich” komponentach tego systemu.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: