„Przed wielką podróżą małych ludzi”, 1960 (1-22/22)