Kolekcja

Józef Robakowski (ur. 1939)

Urodzony w 1939 w Poznaniu, artysta fotograf, autor filmów, obrazów, instalacji, teoretyk i pedagog. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970-1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych: OKO, STKF PĘTLA, ZERO-61, KRĄG oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja „Ł” (1991-1992). Robakowski od lat sześćdziesiątych pozostaje też aktywnym animatorem życia kulturalnego, jako autor szeregu ważnych inicjatyw (m.in. Galerii Wymiany), organizator i kurator wystaw, pomysłodawca i redaktor wydawnictw (np. "Nieme kino", "Pst!"). 

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece