Kolekcja

  • Józef Robakowski, Leniwa linia, 1991
  • Józef Robakowski, Leniwa linia, 1991
  • Józef Robakowski, Leniwa linia, 1991
  • Józef Robakowski, Leniwa linia, 1991

Instalacja Leniwa linia to w istocie alternatywny projektor filmowy, w którym artysta umieścił zapętloną taśmę celuloidową z wyrytą w ciemnej emulsji ciągłą linią tworzącą prześwitującą płaszczyznę. W rezultacie projekcję stanowi linia światła ciągnąca się bez końca. Robakowski powraca w tej pracy do zagadnień, które rozważał w swojej sztuce w latach 70., w okresie działalności w Warsztacie Formy Filmowej, pierwszej polskiej formacji artystycznej programowo konfrontującej sztukę z nowymi mediami. Robakowski odnosi się tutaj do światła jako podstawy medium kina i fotografii. Ponadto w Leniwej linii interesuje go kreowanie pola czystej energetycznej komunikacji opartej na impulsach świetlnych.

Rok powstania: 1991
Technika: instalacja
Wymiary: zmienne

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Józef Robakowski
Nr księgi: MSN: 4300-13/2012
Data nabycia:

Inne prace tego artysty