Kolekcja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało, od momentu jego założenia w 2005 roku, ponad 1000 dzieł, w tym ponad 670 jednostek inwentarzowych, których jest dysponentem i ponad 340 jednostek inwentarzowych przyjętych jako depozyty.

 

Są to przede wszystkim zakupy zrealizowane w ramach programu MKDNiS „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” oraz dary i depozyty artystów, osób prywatnych, w tym darczyńców Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz firm. Wiele z prac zgromadzonych w Kolekcji powstało podczas realizowanych przez instytucję wystaw i projektów publicznych. Na zbiory Muzeum składają się także archiwa artystyczne oraz – liczący kilkaset tytułów – zbiór filmów artystów dostępny online, czyli Filmoteka Muzeum.

WYPOŻYCZENIA

UWAGA 
Uprzejmie informujemy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 31 grudnia 2024 roku wstrzymało udostępnianie wszelkich zbiorów muzealnych, w tym Archiwów Artystek i Artystów. Jest to podyktowane przeprowadzką nowego budynku Muzeum oraz koniecznością urządzenia przestrzeni dla publiczności. Przepraszamy za niedogodności, jakie może to powodować.