Performans w Muzeum

  • Performans w Muzeum

    Paulina Ołowska, „Alfabet”, 2014, fot. Bartosz Stawiarski

Cykl ujmuje performans teoretycznie i praktycznie. Z jednej strony to seria spotkań i warsztatów, które odnoszą się do emancypacyjnego potencjału tego medium i jego zdolności uchwycenia dynamiki współczesności. Z drugiej strony, wydarzenia artystyczne podkreślają jego intedyscyplinarny charakter z pogranicza sztuk plastycznych i performatywnych.

Program performansu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest przestrzenią interdyscyplinarnej wymiany i prezentacji najciekawszych zjawisk z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych. Składa się nań program badawczy „Punkty styku. Performans i współczesność” - comiesięczny cykl spotkań i warsztatów przyglądający się najnowszym dyskursom wokół sztuk performatywnych, jak i – będący z nim w dialogu – program wydarzeń artystycznych.


W perspektywie zmian, które zaszły w kulturze współczesnej i kluczowego doświadczenia transformacji ustrojowej, program „Performans w Muzeum” pomyślany jest przede wszystkim jako dążenie do uchwycenia emancypacyjnego potencjału performansu. Tworzenie i uczestniczenie w performansie to umiejętność konfrontacji z nieznanym, rezygnacja z gotowych scenariuszy, wyjście poza logicznie utkaną, łatwą do przewidzenia linearność. To odwaga bycia „tu i teraz” z wpisanymi w nie niepewnością i niebezpieczeństwem. Stanowi też szansę i możliwość alternatywy. Umiejętność mówienia o performansie jest z kolei zdolnością uchwycenia dynamiki aktualności, która, podobnie jak współczesność, nigdy nie jest stała, zawsze jest w ruchu. I tak, jak program wykładów za cel stawia sobie poszukiwanie punktów styczności pomiędzy performansem a współczesnością i języka do ich opisu, tak cykl wydarzeń organizowanych w Muzeum chce je testować i dodatkowo komplikować.

W ramach części artystycznej programu prezentowane są performansy, spektakle i zamówienia choreograficzne, które kontynuują realizowany w 2013 r., we współpracy z Moniką Szczukowską, cykl zogniskowany wokół kolekcji Muzeum. To także ciąg dalszy poprzedzającej go serii wydarzeń choreograficznych zorganizowanych pod wspólną nazwą „Scena dla Tańca”.

Sięgając po różne konteksty, praktyki działania i estetyki, program ten wpisuje się w szeroką płaszczyznę sztuki współczesnej: skłania do przemyślenia zagadnień kluczowych nie tylko dla performatyki, ale i dla fundamentów polityki tożsamościowej - kwestii podmiotowości i cielesności, kwestii autorstwa, partycypacji i politycznej sprawczości.
 

Zobacz także:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Wykład Performans i cielesnośćWykład prof. André Lepeckiego
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa
16:00 Seminarium Teorie „ucieleśnienia” w badaniach nad sztuką performansuSeminarium prof. André Lepeckiego
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa
18:00 Wykład Performans i publicznośćWykład prof. Nicholasa Ridout
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Odbiorcy, publiczność, ekonomiaSeminarium prof. Nicholasa Ridout
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Performans i sfera publicznaWykład prof. Shannon Jackson
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Publiczność, performans i teoria społecznaSeminarium prof. Shannon Jackson
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Seminarium Neoanimizm i nekropolityka: moment „na żywo” i dokumentacja w czasach późnego kapitalizmuSeminarium prof. Rebecki Schneider
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Onto-teologia performansuSeminarium prof. Freda Motena
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
15:00 Warsztaty Spring Rites - Narodziny Nowego Muzeum | Grace NdirituWarsztaty
W cyklu „Performans w Muzeum”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Emancypacyjne historie performansuSeminarium prof. Bojany Kunst
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa