Punkty styku
Performans i współczesność

  • Punkty styku

„Punkty styku. Performans i współczesność” to druga część programu badawczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej poświęconego sztukom performatywnym, przygotowywana we współpracy z André Lepeckim - profesorem Performance Studies na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU).

Celem programu jest przyjrzenie się współczesnym dyskursom analizującym szeroko pojęte sztuki performatywne – badania te w znaczący sposób stymulują dziś rozwój tego zjawiska na świecie. Performans, który poprzez swój emancypacyjny charakter staje się kluczową formą sztuki współczesnej, na świecie budzi coraz większe zainteresowanie, w Polsce jednak jest formą ciągle relatywnie mało znaną i uprawianą. Coraz bardziej odczuwany jest też brak teoretycznej refleksji i słownika pozwalających zbliżyć się do współczesnych form performatywnych, które eksperymentalnie wchodzą w obszary dialogu z teorią sztuki, nowymi mediami, filozofią, polityką i sferą społeczną.

A to właśnie performans zdaje się najpełniej oddawać dynamiczny charakter sztuki współczesnej i szerzej pojętej współczesności. Dziejąc się zawsze „tu i teraz”, z wpisanymi w taką postawę: otwartością na nieznane, spontanicznością, nieustanym emancypowaniem się i mierzeniem z „aktualnym”, jest to medium, które w sztuce każe wybrzmieć pytaniom o jej przedmiot, materiał, język, ekonomię twórcy i widza, a także – lub przede wszystkim – o jej polityczną skuteczność. Tym samym każe nieustannie zadawać tak samo jak on sam dynamiczne pytanie o współczesność i bycie współczesnym.

Program badawczy Muzeum powstał jako odpowiedź na tę sytuację i jest próbą stymulowania dialogu pomiędzy teoretykami a artystami, a także między teoriami sztuk performatywnych a lokalnym kontekstem. Składa się on serii wykładów i seminariów, które prowadzą wybitni międzynarodowi badacze zjawiska performansu z różnych dziedzin – tańca, teatru, sztuk wizualnych, studiów krytycznych i filozofii. Każdy z zaproszonych do udziału w programie gości wygłosi otwarty wykład zogniskowany wokół jednego, kluczowego dla rozwoju performansu zagadnienia oraz poprowadzi seminarium dla grupy polskich badaczy. Tematem przewodnim tych spotkań jest poszukiwanie punktów styczności pomiędzy performansem i współczesnością.

Zagadnienia omawiane w cyklu:

Prof. André Lepecki (New York University, USA) - Performans i cielesność
Prof. Nicholas Ridout (Queen Mary University, Wielka Brytania) - Performans i publiczność
Prof. Shannon Jackson (Berkeley University, USA) - Performans i sfera publiczna
Prof. Rebecca Schneider (Brown University, USA) - Performans i dokumentacja
Prof. Bojana Kunst (Uniwersytet w Giessen, Niemcy) - Performans i polityka
Prof. Fred Moten (Riverside University, USA) - Performans i „czarność"

Na wszystkie wykłady wstęp wolny. Na seminaria obowiązują zapisy. Jednorazowo można zapisać się jedynie na nadchodzące seminarium (zgłoszenia składające się z bio - max. 300 słów - i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium - max. 500 słów - prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem „PUNKTY STYKU” w temacie wiadomości). Więcej szczegółów na temat uczestnictwa w seminarium zostanie podanych na początku każdego miesiąca.

Dokumentacja cyklu:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Wykład Performans i cielesnośćWykład prof. André Lepeckiego
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa
16:00 Seminarium Teorie „ucieleśnienia” w badaniach nad sztuką performansuSeminarium prof. André Lepeckiego
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa
18:00 Wykład Performans i publicznośćWykład prof. Nicholasa Ridout
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Odbiorcy, publiczność, ekonomiaSeminarium prof. Nicholasa Ridout
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Performans i sfera publicznaWykład prof. Shannon Jackson
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Publiczność, performans i teoria społecznaSeminarium prof. Shannon Jackson
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Performans i dokumentacjaWykład prof. Rebecki Schneider
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Seminarium Neoanimizm i nekropolityka: moment „na żywo” i dokumentacja w czasach późnego kapitalizmuSeminarium prof. Rebecki Schneider
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Performans i „czarność\"Wykład prof. Freda Motena
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Seminarium Onto-teologia performansuSeminarium prof. Freda Motena
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Performans i politykaWykład prof. Bojany Kunst
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa
17:00 Seminarium Emancypacyjne historie performansuSeminarium prof. Bojany Kunst
W cyklu „Punkty styku”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa