Performans i polityka
Wykład prof. Bojany Kunst

  • Performans i polityka

    Maja Delak, “What if”, fot. Nada Žgank

Podczas wykładu prof. Bojana Kunst skupi się na analizie czasu, jednego z głównych politycznych aspektów performansu.

Problem tymczasowości wynika z jednej strony z paradoksalnego połączenia prekaryjności, ulotności i immanentnego czasowego wymiaru performansu oraz, z drugiej strony, z jego wymiaru materialnego, powtarzalnego i reprodukowalnego. Ma to nie tylko konsekwencje dla ontologii performansu, ale również silny wpływ na wyrażanie jego politycznego potencjału. Politykę performansu można mianowicie traktować jako świadomą polityzację jego złożonej czasowości: sposobu, w jaki prezentuje się on jako seria czasowych rezonansów, pogłosów, opóźnień, odkryć i pęknięć.

Z tej perspektywy Bojana Kunst przyjrzy się pewnym aspektom praktyki performansu w tzw. Europie Wschodniej i omówi niektóre problemy czasowości, pojawiające się przy dyskursywnej i historycznej analizie poszczególnych praktyk.

Bojana Kunst

Profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Teatralnych / ATW – Institut für Angewandte Theaterwissenschaft na uniwersytecie Justus-Liebig w Giessen w Niemczech. W swojej pracy naukowej zajmuje się głownie problemem ciała we współczesnym performansie, teatrze i tańcu, studiami genderowymi, filozofią ciała, sztuką i technologią, sztuką i nauką, teatrem i studiami nad tańcem oraz reprezentacją tożsamości w sztuce współczesnej. Regularnie publikuje i uczy w wielu krajach w Europie. Jej dotychczasowe publikacje to: „Impossible Body” (Ljubljana, 1999), „Dangerous Connections: Body, Philosophy” and „Relation to the Artificial” (Ljubljana, 2004).

Zobacz także: