Wobec cudzych bogów
#wojny religijne, #nietolerancja

  • Wobec cudzych bogów

    fot. Kuba Mozolewski

Czwarte spotkanie z cyklu poświęcone będzie kwestii religijności w regionie.

Jedną z kwestii najwyraźniej ukazanych na wystawie „Bestia, bóg i linia”, jest bowiem upolitycznienie religii w regionie Azji i Pacyfiku. Radykalizacja organizacji religijnych w ostatnich latach nasila się, dotyczy nie tylko islamu salafickiego, ale także brutalizacji buddyzmu i hinduizmu (wyznań na Zachodzie wciąż cieszących się łagodnym pacyfistycznym wizerunkiem), a także rosnącego w siłę wojowniczego chrześcijaństwa ewangelikalnego. Twórcy wystawy postrzegają to zjawisko jako jeden z symptomów kryzysu zachodniej nowoczesności – odpowiedź na brak uniwersalnego ładu, który Azjaci mogli kontestować, ale także honorować i wobec którego określali swoją tożsamość przez setki lat.

U podstaw nowego cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe” leży pytanie, czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku. Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Bestia, bóg i linia. Splot wiedzy, religii i sztuki w regionie Azji i Pacyfiku” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Przewodniczki proponują, żeby kolejne wspólne spacery przebiegały ścieżkami wyznaczanymi przez powracające motywy, przenikające całość wystawy. W zależności od wydobytych wątków, wystawa „Bestia, bóg i linia” nabiera bowiem różnego charakteru, odsłania swoje różne oblicza. Wielość tematów prowadzące porządkują siatką hasztagów*, które są ich sposobem na nawigację w gęstej przestrzeni wystawy.

* Hasztag (z ang. hashtag) – słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem # (ang. hash), bez użycia spacji, będące formą znacznika (ang. tag). Źródło: Wikipedia

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

1.08.2018
Węzły podstawowe, czyli wprowadzenie do wystawy
#austronezja, #ludnosc tubylcza, #handel morski, #tkaniny

8.08.2018
W świecie wielkiej geografii
#kolonializm, #eksploatacja, #wojny o surowce

22.08.2018
Wobec siły z zewnątrz
#opor, #post-kolonializm, #przemoc

12.09.2018
Wobec cudzych bogów
#wojny religijne, #nietolerancja

3.10.2018
Wobec brutalności kapitału
#kapitalizm, #wyzysk, #migracje ekonomiczne 

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Inne wydarzenia z tego cyklu: