Farba znaczy filozofia
Oprowadzanie filozoficzne po wystawie „Farba znaczy krew”

  • Farba znaczy filozofia

    fot. Kuba Mozolewski
  • Farba znaczy filozofia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ostatnie i podsumowujące spotkanie w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych po wystawie „Farba znaczy krew. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie”.

Hegel stwierdził, że sowa Minerwy wylatuje zawsze o zmierzchu (nigdy o świcie). Metafora ta oznacza, że rozumienie i mądrość przychodzą dopiero na końcu dnia, gdy pewne wydarzenia dokonały się. Rysy przeszłości zaczynają być wyraźne, gdy zaczyna zmierzchać, gdyż zmierzch to czas sowy, która jest symbolem mądrości. Finisaż wystawy „Farba znaczy krew” stanowi doskonałą okazję do tego, aby przyjrzeć się retrospektywnie ideom, które pojawiły się w dyskursie dzięki tej wystawie. Podczas ostatniego oprowadzania w horyzoncie pytań filozoficznych poruszymy następujące zagadnienia: jakie tematy do dyskusji sprowokowała wystawa? Jakie dyskursy stanowiły teoretyczną ramę wystawy? Czy wystawa wzbudziła jakieś kontrowersje?

Cykl oprowadzań filozoficznych ma być okazją do poszukiwania tego, co wspólne dla sztuki i filozofii – dzieła mają prowokować do zadawania filozoficznych pytań, a teoretyczne myśli mają zostać ukonkretnione dzięki poszczególnym obrazom. Między sztuką a filozofią nie ma ostrej granicy, dziedziny te przenikają się, obie pomagają nam lepiej rozumieć świat, innych i nas samych. Zarówno sztuka jak i filozofia zadają nam pytania, prowokując do poszukiwania odpowiedzi, jednak różnica leży w medium – sztuka posługuje się wizualnością i doświadczeniem, natomiast filozofia jest sferą pojęć i dyskursywnego języka.

Oglądanie dzieł malarskich ma stanowić okazję do zadania pytań, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi. Wysiłek filozofowania trafnie wyraża metafora drogi, podejmowanie myślenia jest nieprzewidywalne, czasami pewne ścieżki prowadzą nas do pięknych widoków, a czasami pewne drogi okazują się ślepe. Żywiołem filozofii jest rozmowa, dlatego postaramy się uniknąć formy wykładu, a skupimy się na dialogowaniu. Zapraszamy do wspólnej podróży, której kierunek będzie zależał również od Państwa!

Adrian Krupa 

Filozof, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, studiował filozofię na KU Leuven w Belgii. Zainteresowania badawcze: fenomenologia, filozofia hermeneutyczna oraz estetyka.

Bernard Wnuk

Student MISH UW. Interesuje się sztuką polską po 1945, performance i XX w. francuską filozofią.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: