Performans

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Hamlet jest wpisywany w nurt „analityczny” działań Supergrupy Azorro, obejmujący realizacje, w których artyści badają formalne właściwości wykorzystywanego medium (wideo) i eksperymentują z jego składowymi. Konstrukcja filmu opiera się na zestawieniu obrazu i dźwięku pochodzących z kontrastowo różnych źródeł.

Obraz towarzyskich wygłupów został skonfrontowany z podniosłą deklamacją fragmentów sztuki Shakespeare'a. Choć uzwględniony został podział na role, zestawienie dwóch diametralnie różnych źródeł tworzy niepokojący dysonans.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Pomiędzy postawą krytyczną a analityczną. Strategie najnowszej polskiej sztuki wideo, „Artmix”, 2003, nr 6.
 

(JL, AK)