Słysz… architekturę!
Konkurs

  • Słysz… architekturę!

Słysz… architekturę! Konkurs na reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach.

Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju nowej formy opowiadania o mieście, architekturze i jej twórcach. Tak jak ewoluuje nasze rozumienie przestrzeni oraz zmienia się myślenie architektów, tak i rozmowa o architekturze Warszawy powinna znaleźć nowe kanały i sposoby opisywania doświadczeń. Forma dźwiękowych opowieści przeżywa obecnie renesans, dlatego proponujemy otwarcie platformy spotkania architektury i dźwięku w wydaniu radiowego reportażu.

Brzmienie nowoczesnych budynków, historie zagospodarowania warszawskich przestrzeni, znikające budowle, odradzające się zabytki, tymczasowe lub trwałe wspólnoty związane z danym miejscem. Tematów jest wiele – liczymy na to, że form ich prezentacji również.

Reportaż radiowy należy rozumieć szeroko – jako rejestrację słowno-dźwiękową, podcast, audycję, kompozycję rozpisaną na miasto itd. Zachęcamy do eksperymentowania z formą.

Zwróćcie swoje mikrofony w stronę warszawskich placów budowy, zajrzyjcie do pracowni, w których opracowywane są koncepcje dla miasta, wsłuchajcie się w jego rytm, spróbujcie uchwycić dzisiejszą Warszawę w słowno-muzyczno-dźwiękowych utworach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.09.2020

Pula nagród: 10 000 PLN

Regulamin oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Fundacji Bęc Zmiana

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Koordynatorka: Zuzanna Wilska

zuzanna@beczmiana.pl –> pod ten adres prosimy przesyłać wszelkie pytania dotyczące konkursu

Konkurs został dofinansowany przez m.st. Warszawa.

Zobacz także: