Kolekcja

  • Bianka Rolando, Wschody, 2011
  • Bianka Rolando, Wschody, 2011

    "W sercu kraju" fot. B. Stawiarski

Na cykl „Wschody”, z którego pochodzą wybrane do kolekcji prace, składa się około pięćdziesiąt fotografii, zmodyfikowanych poprzez nanoszone przez artystkę rysunki oraz mechaniczne uszkodzenia. Każda z prac jest unikatowa, w ramach tego zbioru można dokonywać wielu roszad, prezentując prace w różnych konfiguracjach. Rolando pracuje zarówno w oparciu o materiały pochodzące z domowego archiwum, jak i znalezione anonimowe fotografie amatorskie. Na zdjęciach pojawiają się „okaleczone” elementy architektury (uszkodzone budynki, cieknące rury, rozbite szyby), ale i nostalgiczne „obrazki” (występuje na nich m.in. sama artystka jako dziecko), zakłócane obecnością amorficznych
kształtów: ektoplazm, ran, „czarnej materii”. Tropy zasygnalizowane w cyklu
„Wschody” rozwijane są przez artystkę w tomie wierszy „Modrzewiowe korony”
(Biuro Literackie, Wrocław 2011).

Rok powstania: 2011
Technika: wydruk kolorowy, rysunek
Wymiary: 65×95 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Leto
Nr księgi: MSN:4300-4-5/2013
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki