Kolekcja

  • Frédéric  Lecomte, Je sème à tout vent, 1994

Rok powstania: 1994
Technika: czarno-biała odbitka fotograficzna, plastikowy wiatrak, farba akrylowa
Wymiary: 80×94 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Hanna Ptaszkowska
Nr księgi: MSN: 413-29/2013
Data nabycia: