Kolekcja

  • Dora  Budor , \

Dora Budor (ur. 1984 w Zagrzebiu, Chorwacja; mieszka i pracuje w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone) jest artystką młodego pokolenia, której twórczość interpretowana jest zarówno poprzez rozwój nowych technologii, transhumanizm, jak i historię kinematografii, zwłaszcza filmów science fiction. Prace Budor prezentowane były w ostatnich latach w Louisiana Museum of Modern Art (Dania), Palais de Tokyo (Paryż), Aïshti Foundation (Bejrut), Museum Sztuki Współczesnej w Belgradzie, K11 Art Museum (Shanghai), Museum Fridericianum (Kassel), Halle für Kunst Medien (Graz), oraz na takich wystawach międzynarodowych jak 9. Biennale Sztuki w Berlinie oraz 16. Biennale Sztuki w Stambule. 

W 2018 roku Dora Budor otrzymała stypendium Pollock Krasner Foundation, a w 2019 Guggenheim Fellowship for Creative Arts. 

Praca „Origin III (Snow Storm)" to instalacja, która odnosi się do zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia powietrza od czasów rewolucji przemysłowej, „dokumentowanych” w malarstwie XIX wieku, m. in. na płótnach Williama Turnera. Praca ta – będąca zamkniętym środowiskiem wykorzystującym malarskie pigmenty – odtwarza zjawiska atmosferyczne, czerpiąc z drgań na placach budowy w mieście (za pomocą czujników rejestrujących drgania i transmitujących je do instalacji) wzniecających tumany barwnego pyłu. Jest to technologicznie zaawansowana instalacja artystyczna, która bierze na warsztat fenomeny kolorystyczne spowodowane skażeniem środowiska, jednocześnie przywołując kinowe i literackie dystopie. 

Nakład: 1/3
Rok powstania: 2019
Technika: niestandardowa komora środowiskowa (reaktywny układ elektroniczny, kompresor, zawory, elementy drukowane 3D, aluminium, akryl, światło LED, szkło, drewno, farba), organiczne i syntetyczne pigmenty, ziemia okrzemkowa, pył FX, filc
Wymiary: wymiary komory: 152x160x86cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Dora Budor
Nr księgi: MSN: 4300-24/2022
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, państwowego funduszu celowego w ramach "Rozbudowa narodowej kolekcji sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2022"