Rizdvo 6 
Misterium Etnoerotyczne

Zapis performansu przygotowanego przez artystkę Planetę w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE i Grupę Blyzkist.

Perfomans Planety to mistyczny rytuał, dla którego punktem wyjścia jest analiza obrządków pogańskich dawnych Słowian, opierających się głównie na kulcie przyrody. Miejscem rytuału stanie się foyer (z francuskiego ognisko, palenisko) Muzeum nad Wisłą.

Perfomans składa się z czterech etapów. Każdy z nich jest osobną mistyczną ceremonią, inspirowaną osobistymi przeżyciami performerów oraz rytuałami praktykowanymi przez nich w życiu codziennym. W trakcie akcji performatywnej zobaczymy ceremonie oczyszczania domu, połączenia z duchami przodków oraz przyciągania miłości i dobrobytu. Każdy rozdział to kolejny etap przygotowania do wieczerzy wigilijnej, która w obrządku prawosławnym odbywa się 6 stycznia. W performansie Planeta powraca do słowiańskich korzeni, analizując rytuały dawnych Słowian i budując nowy język, który łączy siły przyrody z naturą ludzką. Pogańskie obyczaje odwołują się do wielu symboli erotycznych. Performując ujawniamy sposób, w jaki je odczytujemy.

W trakcie misterium spotkamy się ze śmiercią bliskiej osoby, bezwarunkową miłością, demonicznym opętaniem, rytualnym transwestytyzmem oraz transformacją człowieka w inną formę istnienia na ziemi. Ostatni rozdział będzie rytuałem zjednoczenia, który poszerzy granice intymności pomiędzy performerami. Poprzez gest transformacji wspólnie uwolnimy wewnętrzną potrzebę bliskości. Nie będzie to tylko zjednoczeniem na poziomie cielesnym, ale też zmysłowym.

Performerzy:

Taras – Recepcjonista

Recepcjonista rozpoczyna perfomans ceremonią oczyszczania domu. Pomaga nam zachować równowagę umysłową i emocjonalną, oczyszczając dom z negatywnych wibracji. Poprzez gest oczyszczenia przygotowuje foyer Muzeum na przyjęcie gości. Proces przekształcenia przestrzeni nadaje jej nową funkcję.

Filip – Śmierć

Śmierć czeka z otwartymi rękoma. W swojej ceremonii przypomina gościom o tym, jak ważne są miłość i piękno w czasie, który został dany każdemu z nas. Śmierć zawsze jest obecna, choć często niewidzialna dla ludzkiego oka. Broszki po babci, którymi śmierć dzieli się z gośćmi, są portalem pomiędzy światem żywych i umarłych.

Katarzyna – Diablica / Ignacy – Anioł

Diablica jest symbolem grzechu, rzuca światło na to, co ukryte, przyciąga, kusi, ma zdolność opętania, prowokuje, podważa zastany porządek, podżega do rewolucji. Anioł i Diabeł to istoty nadprzyrodzone, które są łączniczkami pomiędzy rzeczywistością materialną i duchową. Są odbiciem kształtu wszystkiego, co boskie – czyste, piękne i święte. Anioł i Diabeł to tylko dwa z wielu oblicz, które mamy, choć oparte na binarności, kryją w sobie wiele innych symboli. Znaczeniowo skrajnie przeciwstawni wskazują na światło i mrok, które są w każdym i każdej z nas. We wspólnej ceremonii te dwie skrajności przyciągają się nawzajem, chcą poczuć zbliżenie i pojednanie w zaufaniu i miłości.

Planeta – Córka Księżyca

Córka Księżyca jest pierwszą gwiazdą pojawiającą się na niebie, w noc wigilijną. Przynosi ze sobą magiczny pokarm, który łączy gości przy stole. Spożycie kutii rozpoczyna stan transformacji, zmierzający do zmiany istniejącego ładu. W procesie transformacji zbliżamy się ku blyzkosti.

Muzyka: Zoi Michailova
Nagranie i montaż: Sisi Cecylia
Reżyser obrazu: Mikołaj Sobczak


***


Різдво 6 або етно-еротична таємниця
Музей сучасного мистецтва у Варшаві запрошує на Rizdvo 6, етно-еротичну містерію, підготовлену артисткою Планетою у рамках фестивалю «Варшава в Будові», та Групи Близькість.

Перформанс Планети- це містичний ритуал, відправною точкою якого є аналіз язичницьких обрядів давніх слов’ян, заснований головним чином на культі природи. Місцем проведення ритуалу буде фойє (франц. Багаття, вогнище) музею над Віслою.

Перфоманс складається з чотирьох етапів. Кожен з них - це окрема містична церемонія, натхненна особистим досвідом виконавців та ритуалами, що практикуються ними у повсякденному житті. Під час перформативної акції ми побачимо домашні церемонії очищення, пов’язуючи з духами предків та залучаючи любов та процвітання. Кожен розділ є наступним етапом підготовки до вечері напередодні Різдва, яка проводиться 6 січня в православному порядку. У виставі Планета повертається до слов'янських коренів, аналізуючи ритуали давніх слов'ян і будуючи нову мову, що поєднує сили природи з природою людини. Язичницькі звичаї складаються з багатьох еротичних символів. Виконуючи, ми розкриваємо те, як ми їх читаємо.

Під час таємниці ми стикаємось зі смертю коханої людини, безумовним коханням, демонічним володінням, ритуальним трансвестизмом та перетворенням людини в іншу форму існування на землі. Останній розділ буде ритуалом возз’єднання, який розширить межі близькості між виконавцями. За допомогою жесту трансформації ми разом звільнимо внутрішню потребу в близькості. Це буде не тільки союз на тілесному рівні, але і чуттєвий.

Виконавці:

Тарас- портьєрний

Портьєрний починає виступ з церемонії прибирання будинку. Це допомагає нам утримувати душевний та емоційний баланс, очищаючи будинок від негативних вібрацій. Роблячи це, він готує фойє музею для прийому відвідувачів. Процес перетворення простору надає йому нову функцію.

Філіп - Смерть

Смерть чекає з розпростертими обіймами. У своїй церемонії вона нагадує гостям про важливість любові та краси в часі, який приділяється кожному з нас. Він завжди присутній, непомітний для людського ока. Бабусині брошки, якими смерть ділиться зі своїми гостями, є порталом між світом живих і мертвих.

Катажина - Діабліца / Ігнацій - Аніол

Диявол є символом гріха, проливає світло на приховане, приваблює, спокушає, має здатність володіти, провокує, підриває існуючі порядки, підбурює до революції. Ангел - надприродні істоти, які є сполучною ланкою між матеріальною та духовною реальністю. Вони відображають форму всього божественного - чистого, красивого і святого. Ангел і Диявол схожі на дві з багатьох сторін, які ми маємо в собі, хоча, спираючись на двійкові дані, вони приховують безліч інших символів, вкрай протилежних за значеннями, що вказують на світле і темне, що є в кожному з нас. Під час спільної церемонії ці дві крайності приваблюють одна одну, вони хочуть відчути зближення та примирення у довірі та любові.

Планета - дочка місяця

Дочка місяця - перша зірка, яка з’явилася на небі в переддень Різдва. Вона приносить із собою чарівну їжу, яка з'єднує гостей за столом. Споживання куті ініціює стан перетворень, спрямованих на зміну існуючого порядку. У процесі трансформації ми наближаємось до близькості.

Zobacz także: