Redagowanie architektury
Rozmowa Adama Mazura, Jakuba Certowicza, Tomasza Fudali o fotografii architektury

Czy za pomocą medium fotografii można skutecznie analizować architekturę, która w wielu przypadkach bywa nośnikiem polityki historycznej?

W jaki sposób poprzez serie obrazów rekonstruować opowieść o mieście, jakim dzisiaj jest Warszawa? Spotkanie dotyczące „redagowania” architektury poświęcone było specyfice fotografii architektonicznej oraz jej potencjale do wytwarzania ikonografii współkształtującej zbiorową opowieść o tkance miasta. Punktem wyjścia do rozmowy był prezentowany na wystawie „Spór o odbudowę” portret ulicy Nowy Świat - instalacja przygotowana przez Jakuba Certowicza.

Zobacz także: