WARSZAWA W BUDOWIE 7
SPÓR O ODBUDOWĘ

  • WARSZAWA W BUDOWIE 7

Tematem tegorocznej, siódmej edycji festiwalu projektowania miasta WARSZAWA W BUDOWIE jest spór o powojenną odbudowę stolicy. Siedemdziesiąt lat temu podjęto wizjonerską decyzję o przywróceniu miasta do życia, choć nie o odtworzeniu jego kształtu sprzed zniszczenia. Dziś żyjemy w mieście, któremu formę nadali ówcześni politycy i planiści.

Tamtej koncepcji i jej współczesnym konsekwencjom poświęcona jest główna wystawa festiwalowa „Spór o odbudowę” w dawnej szkole przy ulicy Emilii Plater 29. Towarzyszy jej wystawa „Radykalne nauczanie”, prezentowana na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która stanowi punkt wyjścia do refleksji na temat sposobu przygotowania do pełnienia zawodu kolejnych pokoleń architektów, którzy w przyszłości — podobnie jak ich poprzednicy z czasu odbudowy stolicy — będą mieli znaczący wpływ na architektoniczny i urbanistyczny kształt naszego miasta.

Od czasu historycznej decyzji o odbudowie Warszawy minęło dokładnie 70 lat, a w spór o kształt odbudowy obróconego w gruzy miasta włączają się z niesłabnącym zaangażowaniem kolejne pokolenia, wnoszące własną perspektywę i bagaż aktualnych doświadczeń – takich jak współczesny kryzys własnościowy, związany z nieuregulowaną reprywatyzacją gruntów. Dyskusja o ewentualnej odbudowie Pałacu Saskiego czy popularność cyfrowej animacji „Warszawa 1935” wskazują, że coraz mocniejsza staje się tendencja do mitologizowania obrazu przedwojennej Warszawy.

Jesteśmy świadkami kolejnej odsłony dyskusji między miłośnikami miasta zabudowanego głównie kamienicami czynszowymi i nowej stolicy, zaplanowanej po 1945 roku z uwzględnieniem idei Ruchu Nowoczesnego w architekturze.

W dyskusji mierzą się ze sobą sentymentalnie traktowany mit „Paryża Wschodu” i punkt widzenia planistów, dla których odbudowa Warszawy była wychodzeniem z kryzysu. Urbaniści skupieni w Biurze Odbudowy Stolicy za priorytet uznawali uruchomienie infrastruktury i urbanistyczne poprawienie miasta, nie troskę o poszczególne budynki. Wykorzystywali zdobyte w międzywojniu umiejętności zawodowe i aktualną wiedzę o mieście.

Jedną z najczęściej dziś podnoszonych konsekwencji takiej, a nie innej wizji odbudowy jest dekret komunalizacyjny z października 1945, zwany popularnie dekretem Bieruta. Z jednej strony przejęcie przez miasto gruntów umożliwiło odbudowę i działania na wielką skalę, budowę dróg i rozwijanie transportu publicznego, z drugiej zaś zamroziło do naszych czasów chaos własnościowy, owocujący dziś dziką reprywatyzacją i ogromnymi kosztami planistycznymi, ekonomicznymi i społecznymi, ponoszonymi przez warszawiaków. Reakcją na to są ruchy lokatorskie, debata na temat własności prywatnej oraz niewystarczającej polityki mieszkaniowej państwa.

Wystawa, objaśniając założenia odbudowy, pomaga zrozumieć współczesne miasto jako całość i zastanowić się nad jego przyszłością. To zaproponowany wtedy pomysł na Warszawę sprawił, że dziś spełnia ona swoje stołeczne funkcje, odzyskała mieszkańców i otrzymała nowe architektoniczne oblicze. Na przykładzie odbudowy ul. Nowy Świat oraz przebicia ul. Marszałkowskiej wystawa prezentuje powiązanie planów odbudowy z myśleniem awangardowym. Swoje miejsce na ekspozycji ma rekonstrukcja zabytków, zachowanie Skarpy Warszawskiej jako zielonego centrum miasta oraz kwestia poprawy sytuacji mieszkaniowej i alarmujących statystyk międzywojnia. Wystawa pokazuje też kształtowanie przestrzeni publicznych i terenów otwartych, z których do dziś korzystamy.

Wystawa „Spór o odbudowę” mieści się w dawnym budynku szkoły przy ulicy Emilii Plater 29, projektu Jerzego Baumillera, jednego ze współautorów odbudowy Warszawy.

Druga z festiwalowych wystaw, prezentowana w pawilonie wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zatytułowana „Radykalne nauczanie”, jest przeglądem najciekawszych postaw w nauczaniu architektury i urbanistyki. Przygotowana przez zespół doktorantów Wydziału Architektury Uniwersytetu Princeton pod kierunkiem prof. Beatriz Colominy prowokuje do debaty o współczesnej kondycji edukacji architektonicznej w Polsce i do przyjrzenia się kształceniu profesjonalistów, którzy — podobnie jak ich poprzednicy z lat odbudowy Warszawy — w przyszłości będą mieli istotny wpływ na kształt naszego miasta.

Tematem wystawy są eksperymenty dydaktyczne, które odegrały kluczową rolę w ewolucji dyskursu i praktyki architektonicznej w drugiej połowie XX wieku. Wychodząc od łacińskiego radix, odnoszącego się do korzeni, fundamentów czy pochodzenia rzeczy, badacze używają słowa „radykalne” do określenia działań, które znacząco wpłynęły na kształt powojennej architektury, wstrząsając fundamentami dyscypliny i podważając leżące u jej podstaw założenia. Były to często działania pojawiające się na marginesach instytucji, mające jednak długofalowy wpływ na sposób nauczania. Wiele dzisiejszych działań na polu edukacji architektonicznej opiera się na modelach wprowadzonych przez te eksperymenty.

Wcześniejsze odsłony wystawy „Radykalne nauczanie” były prezentowane podczas 3. Triennale Architektury w Lizbonie (2013) i 14. Biennale Architektury w Wenecji (2014), gdzie wystawa ta została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem. Odsłona warszawska została uzupełniona o sylwetki najważniejszych pedagogów architektury i urbanistyki z Europy Wschodniej, Afryki, Południowej i Wschodniej Afryki oraz Oceanii.

Program wydarzeń towarzyszących umożliwi poszerzenie wiedzy o najciekawszych problemach pojawiających się na festiwalowych wystawach dzięki spotkaniom i warsztatom z współtwórcami ekspozycji – międzynarodowym gronem architektów, urbanistów i teoretyków architektury. Szczególne miejsce będą miały trzy szkoły zajmujące się różnorodnymi badaniami współczesnych miast – Szkoła Architektury, Dizajnu i Inżynierii Cywilnej ZHAW w Winterthur, Wydział Architektury Uniwersytetu Princeton oraz obchodzący w tym roku swoje stulecie Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Dokumentacja cyklu:

Zobacz także:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
11:30 W przestrzeni publicznej Akcja S.O.S w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 7
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
różne lokalizacje
,
12:00 Wycieczka Znaki wymazanej historii miasta – Tel Awiw-JafaWycieczka po Muranowie z Noa Reshef
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Kino Muranów
ul. Gen. Andersa 5, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskiePo wystawie „Spór o odbudowę" oprowadzają Tomasz Fudala i Szymon Maliborski
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
15:00 Debata Propozycja zabudowy Placu DefiladDebata z udziałem Wernera Hubera i Thomasa Schregenbergera
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Wykład Od wizji do pęknięcia: Arad – miasto na krawędziWykład Hadas Kedar
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
09:00 Wydarzenie Księgarnia festiwalu Warszawa w BudowieW cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7” Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Wernisaż Ku radykalnemu nauczaniuWykład Beatriz Colominy i otwarcie wystawy „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
20:00 Wernisaż Otwarcie wystawy „Radykalne nauczanie. Odbudowa edukacji architektonicznej”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Warsztaty Jak pracować z ruinami? Ekologia miejska jako narzędzie interwencji Warsztaty z Robertem Ungarem
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
17:00 Warsztaty Uczyć się od miastaCzęść pierwsza – mieszkanie
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Debata Proste sposoby na zatrzymanie reprywatyzacjiDebata lokatorska
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Spotkanie Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miastaSpotkanie z Charlesem Montgomerym prowadzi Marta Żakowska
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Dla dzieci Działania otwarteWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Radykalne nauczanie"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
17:00 Oprowadzanie Warszawiacy oprowadzająPo wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Beata Chomątowska
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Spotkanie Ognisko w ogrodzieSpotkanie z 3 Pokojami z Kuchnią z Zielonej Białołęki
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Spotkanie ZaszczepianiePrezentacja projektu studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Jazdów Osiem Przez Dwa
ul. Jazdów 8/2, Warszawa
13:30 Warsztaty Zabawa w Biuro Odbudowy StolicyWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskiePo wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Tomasz Fudala
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie Po wystawie „Radykalne nauczanie" oprowadza Aleksandra Kędziorek
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
16:00 Debata Warszawska zieleńKręgosłup powojennej obudowy miasta
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Debata Miejskie autonomieSpołeczne budowanie przestrzeni
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Debata Rewolucja czy trwanie? Debata o edukacji architektonicznej
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
16:00 Warsztaty Wymyślanie miastaWarsztaty dla gimnazjalistów na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
17:00 Warsztaty Uczyć się od miastaCzęść druga – budynek
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Warsztaty Projektowanie wystawWarsztaty dla studentów z Maciejem Siudą i Agnieszką Wach
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Warsztaty Warszawa międzypokoleniowaWarsztaty na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Warsztaty Pnącze-łączeWarsztaty
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Dla dzieci Działania otwarteWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
13:00 Wycieczka Wycieczka rowerowa Do 3 Pokoi z Kuchnią na warszawską Białołękę
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
17:00 Oprowadzanie Warszawiacy oprowadzająPo wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Maria Sołtys
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
13:30 Dla dzieci Przejść Warszawę parkiemWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie Po wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Szymon Maliborski
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie Po wystawie „Radykalne nauczanie" oprowadza Aleksandra Kędziorek
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Wykład Radykalna edukacja włoska w czasach niepokojuWykład Petera Langa
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
17:00 Warsztaty Uczyć się od miastaCzęść trzecia – okolica
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Spotkanie Spotkanie z 3 Pokojami z Kuchnią z warszawskiej BiałołękiWarsztaty dla dorosłych i rodzin na wystawie „Spór o odbudowę”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Dla dzieci Działania otwarteWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Radykalne nauczanie"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
17:00 Oprowadzanie Warszawiacy oprowadzająPo wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Grzegorz K. Mika
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Debata Edukacja architektoniczna w przyszłościDebata wokół wystawy „Radykalne nauczanie"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
16:00 Warsztaty Wymyślanie miastaWarsztaty dla gimnazjalistów na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
17:00 Warsztaty Uczyć się od miastaCzęść czwarta – miasto
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Debata Redagowanie architekturyRozmowa Adama Mazura, Jakuba Certowicza, Tomasza Fudali o fotografii architektury
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie w języku rosyjskimТуры с экскурсоводом на русском языке
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Warsztaty Warszawa międzypokoleniowaWarsztaty na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
12:00 Dla dzieci Działania otwarteWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Debata Warszawa okiem niemieckiego i szwajcarskiego krytyka architekturyRozmowa Grzegorza Piątka z Hansem Wolfgangiem Hoffmannem i Wernerem Huberem, autorami przewodnika po Warszawie „Architekturführer Warschau"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
13:30 Dla dzieci Warszawa na pierwszym planieWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę"
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Ostatnie oprowadzanie kuratorskie Po wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Tomasz Fudala
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Ostatnie oprowadzanie kuratorskie Po wystawie „Radykalne nauczanie" oprowadza Aleksandra Kędziorek
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Spotkanie Paryże innej EuropySpotkanie z Błażejem Brzostkiem
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Spór o odbudowę” oprowadza Marcel Andino Velez
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Radykalne nauczanie”
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Performans Czyn społecznyAkcja kolektywu Syrena
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
20:00 Finisaż Finisaż festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 7
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
13:00 Oprowadzanie Warszawiacy oprowadzająPo wystawie „Spór o odbudowę” oprowadzi Grzegorz K. Mika
W cyklu „WARSZAWA W BUDOWIE 7”
Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa