Armin Medosch - Łącznik konstruktywistyczny i peryferyjna nowoczesność w krajach byłej Jugosławii i Ameryki Łacińskiej
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Wykład Armina Medoscha zatytułowany „Łącznik konstruktywistyczny i peryferyjna nowoczesność w krajach byłej Jugosławii i Ameryki Łacińskiej”.

Armin Medosch

artysta, kurator i badacz. Inicjator wiedeńskiej grupy roboczej Technopolitics i współkurator wystawy Fields wraz z RIXC w Rydze w 2014. Autor głośnej “New Tendencies - Art at the Threshold of the Information Revolution” wydanej przez MIT Press w 2016 roku.

Zobacz także: