Sasha Obukhova - Grupa DVIZHENIE [Ruch]: Echa awangardy. Kontrowersyjna historia sztuki kinetycznej w Związku Radzieckim
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Wykład Sashy Obukhovej zatytułowany „Grupa DVIZHENIE [Ruch]: Echa awangardy. Kontrowersyjna historia sztuki kinetycznej w Związku Radzieckim - Sasha Obukhova”. 

Sasha Obukhova

historyczka sztuki i kuratorka archiwum w Muzeum Sztuki Współczesnej Garage w Moskwie. W 1992 ukończyła studia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. W 1993 studiowała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Pradze. W latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku pracowała w Instytucie Sztuki Współczesnej w Moskwie, Państwowej Galerii Tretiakowskiej, Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie oraz Art Project Foundation. Członkini rady ekspertów Nagrody Kandinskiego. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Kuriochina.

Zobacz także: