Ariel Jiménez - Nowoczesne synchronie i anachronizmy w Ameryce Łacińskiej
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Wykład „Nowoczesne synchronie i anachronizmy w Ameryce Łacińskiej” Ariela Jiméneza.

Ariel Jiménez

historyk i niezależny kurator sztuki nowoczesnej i współczesnej. W latach 1997-2011 główny kurator Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC), dyrektor i główny kurator Museo de Arte Moderno Jesús Soto w Ciudad Bolívar (2004–2006), dyrektor Sala Mendoza w Caracas (1989-1997), badacz działu sztuki w Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA) w Caracas (1986–1989) oraz dyrektor działu edukacji i mediów audiowizualnych Museo de Arte Contemporáneo w Caracas (1984–1986). Autor publikacji poświęconych sztuce wenezuelskiej i latynoamerykańskiej, w tym „La primacía del color” (Caracas: Monte Ávila Editores, 1992); „He vivido por los ojos. Correspondencia Alejandro Otero/Alfredo Boulton 1946– 1974” (Caracas: Fundación Alberto Vollmer i Fundación Museo Alejandro Otero, 2001); „Conversaciones con Jesús Soto” (Caracas: Fundación Cisneros, 2001); „Soto” (Caracas: Fundación Jesús Soto i Fundación Banco de Venezuela, 2007); „Alfredo Boulton and his Contemporaries: Critical Dialogues in Venezuelan Art 1912– 1974” (Nowy Jork: The Museum of Modern Art, 2008); „Carlos Cruz-Diez in conversation with/en conversación con Ariel Jiménez” (Nowy Jork: Fundación Cisneros, 2010); „Jesús Soto in conversation with/en conversación con Ariel Jiménez” (Nowy Jork: Fundación Cisneros, 2011); „Ferreira Gullar in conversation with/en conversación con Ariel Jiménez” (Nowy Jork: Fundación Cisneros, 2012), „Roberto Obregón en tres tiempos” (Caracas: Colección C&FE, 2013); „Waltercio Caldas in conversation with/en conversación con Ariel Jiménez” (Nowy Jork: Fundación Cisneros, 2016) i „Dolor Cifrado/Roberto Obregón o una estética de los inconmensurables” (Caracas: Fundación Seguros Venezuela. Planowana publikacja: 2017).

Zobacz także: