Globalne widzenie i wyobraźnia z marginesu II
Wykład prof. Susan Buck-Morss i rozmowa

Wykład i rozmowa z prof. Susan Buck-Morss poświęcone są pytaniom o to, w jaki sposób kształtujemy naszą lokalną wyobraźnię w odniesieniu do aktualnych wyzwań politycznych i problemów społecznych.

Susan Buck-Morss to badaczka, która bacznie przygląda się porowatym granicom systemów znaczeń, poszukuje pęknięć w pozornie spójnej nowoczesnej narracji o wolności, emancypacji i człowieczeństwie. Sięga przy tym poza wyspecjalizowane języki poszczególnych dyscyplin, z których czerpie i miesza je. Jest przy tym wnikliwą obserwatorką kultury wizualnej.

Zobacz także: