Audytorium Moskwa
Learning film group

Learning Film Group, założone w 2008 roku, jest nieustannie zmieniającą się konstelacją artystów, aktywistów i intelektualistów tworzących w Moskwie i Sankt Petersburgu.

W Audytorium Moskwa zaprezentowane zostanie nowe filmowe „dochodzenie” LFG. Grupa, zgodnie z przyświecającą jej dewizą zmieniającego się członkowstwa, uformowała się na nowo w Petersburgu. Tytuł roboczy nowego filmu to Russian Sounds.

Zobacz także: