Audytorium Moskwa
Psychogeografia, wojna dźwięków i publiczna audio-subwersja

Christian von Borries rozmawia z Davidem Riffem o doświadczeniach z psychogeografią, jej zastosowaniem w performansach site specific i interwencjach dźwiękowych i o tym, jak te żywe praktyki przekładać na język filmu.