Nie tylko człowiek, czyli świat z żabiej perspektywy i lotu ptaka
Warsztaty dla dzieci i ojców

Warsztaty dla dzieci i towarzyszących im ojców, dziadków lub starszych braci zostały zorganizowane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej we współpracy z kwartalnikiem „Fathers”. Odbyły się w przestrzeni wystawy „Gdyby dwa morza miały się spotkać”.

Karolina Żyniewicz, która prowadziła warsztaty, podzieliła się swoimi wrażeniami z zajęć: 

Wydaje się, że ważne i trudne tematy, jak śmierć, niesprawiedliwość, przemoc są zbyt trudne dla dzieci. Jednak tak naprawdę bardziej boją się ich dorośli i to oni nie chcą ich poruszać nie tylko z dziećmi, ale też między sobą. Wystawa „Gdyby dwa morza miały się spotkać” dotyczy takich trudnych wątków. Stanowi więc pretekst do rozmowy o nich. Poza ludzkim punktem widzenia da się tu odnaleźć nie-ludzkich uczestników działań.

Okazało się, że dzieciom znacznie łatwiej jest się z nimi utożsamić. Pojęcie wojny i obrazy z nią związane są dzieciom znane. Nie trzeba było kluczyć, zamieniać słów na prostsze. Szczególnie wzruszającym momentem zajęć był kontakt grupy z pracą „Resztki” Min Jeong Seo. Mimo że nie można dotykać pracy, niemal każde z dzieci starało się ukradkiem pogłaskać martwego, porcelanowego ptaka. Jednocześnie rozmowie o pracy towarzyszyło szczególne skupienie i przejęcie.

Przełożyło się ono na moment spotkania z fotografiami F. Buchnera. Tu dzieci licytowały się, czy zawieszony na gałęzi głową w dół ptak żyje, czy jedynie wiatr wprawia w ruch jego martwe ciało. Spacer zainspirował do wniosku, że że człowiek często myśli tylko o sobie i bywa szkodnikiem w świecie natury. Dzieci nie miały problemu z wyobrażeniem sobie, co mogą czuć zwierzęta czy rośliny podczas walk, utarczek, konfliktów wygenerowanych przez człowieka. Najlepszym dowodem na to są prace, które powstały w części praktycznej zajęć. 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

12:30 Warsztaty Nie tylko człowiek, czyli świat z żabiej perspektywy i lotu ptakaWarsztaty dla dzieci i ojców Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:30 Warsztaty Gdzie leży Bliski Wschód? Mapowanie kultur dla najmłodszych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie OprowadzaniePo wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Oprowadzanie OprowadzaniePo wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:00 Warsztaty Granica. Konflikt. CiałoEksperymentalne międzypokoleniowe działanie muzealne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
Cykl Czwartkowe oprowadzania tematycznePo wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa