Dokumentacja

Akademia Otwarta
Muzeum Otwarte 2011/2012

Cykl realizowany na zaproszenie i we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest próbą zacieśnienia związków między młodymi artystami i młodym Muzeum.

Po pierwszej serii spotkań, w ramach której międzynarodowi goście (profesorowie, krytycy, artyści) z europejskich uczelni, które dzięki często bardzo radykalnym wyborom i położeniu nacisku na wybrane elementy wykształciły specyficzne sposoby, strategie i pomysły na pracę i formację artystów, przyglądaliśmy się różnym podejściom do edukacji artystycznej i pytaliśmy, jak uczyć sztuki, jak profilować uczelnie, jak „wychowywać” artystów. Teraz - we współpracy z poszczególnymi pracowniami ASP - zapraszamy artystów, którzy uczą. Zapytamy ich o to, jakimi byli uczniami, co wynieśli z uczelni, dlaczego uczą i jak to robią?