Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Prezentowany w Galerii Art Forum w Łodzi performance Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety to dokonujący się na oczach zgromadzonych proces postarzania połowy ciała artystki przez charakteryzatorów. Akcji towarzyszyły nagrane wypowiedzi Valie Export i Urliki Rosenbach, dotykających w swej sztuce problemu płci; wypowiedzi samej Ewy Partum oraz napis. „Na podłodze napisałam: artysta nie ma biografii. Bo artystka – inaczej niż artysta – ma biografię. U artystki jest istotne, czy jest młoda, czy stara”.

Praca znajduje się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi i Franc-Lorrain w Metz we Francji.

Opis na podstawie: Ewa Partum 1965-2001, kat. wystawy, Badischer Kunstverein, Karlsruhe/Muzeum Narodowe, Warszawa 2001; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(AK)