Filmoteka Muzeum

Wspólne filmy Teresy Tyszkiewicz i Zdzisława Sosnowskiego, takie jak Druga strona czy Stałe zajęcie wyrażają zainteresowanie artystów erotyzmem oraz kreują sytuacje właściwe ikonosferze prywatności. Oglądamy tu zmysłową opowieść o intymnej relacji łączącej dwoje kochających się ludzi, którzy w improwizowanych działaniach-kompozycjach rozwijają repertuar wizualnych ekwiwalentów doświadczenia miłości i związku. W ich prywatną strefę stopniowo wnikają jednak także rozmaite media, jak telewizja czy prasa, umożliwiając komunikację z równoległą rzeczywistością polityczną i estetyczną, będącą jednocześnie źródłem treści przetwarzanych przez Tyszkiewicz i Sosnowskiego – osobiste doświadczenie erotyzmu zostaje tu skonfrontowane z kliszami i poetyką erotycznych przedstawień, które przenikały do Polski z Zachodu.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1,2,3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1980
Czas trwania: 12’26’’
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Zdzisław Sosnowski, Teresa Tyszkiewicz

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt