Filmoteka Muzeum

Tym razem konfrontacja Teresy Tyszkiewicz z materią przebiega w sposób bliski analizie, chociaż strategia artystki wciąż opiera się na spontanicznej ekspresji subiektywnych doświadczeń i wrażeń. Tyszkiewicz kreuje sytuacje, w których oddać się może prowadzeniu na swoich obiektach różnego rodzaju „testów” w celu zlokalizowania ich pojęciowego centrum i stworzenia archetypicznego obrazu. Uruchamia przy tym liczne odniesienia i znaczenia, które włącza do formalnej, wizualnej i znaczeniowej gry.

Artystka posługuje się najbardziej przyziemną materią i jej pierwotną mocą symbolicznego oddziaływania, by tworzyć wyrafinowane estetycznie obrazy o właściwym sobie abstrakcyjnym pięknie. Warte odnotowania są poruszone w filmie wątki polityczne (prezentacja wydania tygodnika „Solidarność”) oraz walka, jaką na sam koniec artystka toczy z ciężkim, lnianym worem.

Film kończy zabarwiona feministycznie scena poddaństwa po nieudanej próbie zrewolucjonizowania skostniałego sposobu postrzegania płci kulturowej i kobiecej seksualności.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1,2,3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1981
Czas trwania: 14'26"
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Teresa Tyszkiewicz

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt