Kolekcja

Pozbawiony wyraźnego początku i końca film Ziarno to dynamiczna i ekspresyjna opowieść artystki o konfrontacji człowieka z otaczającą rzeczywistością oraz negocjacji własnych granic w świecie. Podobnie jak w filmie Dzień po dniu artystka wchodzi tu w spontaniczny, niezwykle fizyczny kontakt z otoczeniem, nie badając jednak tym razem kultury materialnej oraz jej wpływu na podmiotowość i płeć kulturową, lecz ukazując pierwotną strukturę współczesnej ludzkiej ikonosfery.

Zestawia własne ciało z archetypicznymi obrazami brudu, przyjemności, przyziemności, luksusu, nieustannie przesuwając akcenty swojej interakcji z otoczeniem, a jej nienasycony dotyk redukuje ją samą do poziomu strzępka ożywionej materii. Pełne abstrakcyjnego piękna wizje przenikają się tworząc rozbudowaną strukturę znaczeniową i wizualną. Film doczekał się wielu odczytań w kluczu feministycznym. Artystka aktualizuje tu problematykę kobiecej seksualności we współczesnej sferze znaczeń i symboli.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1,2,3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.

(ŁM)

Rok powstania: 1980
Technika: film, beta cyfrowa
Wymiary: 11:00

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Teresa Tyszkiewicz
Nr księgi: MSN:4300-1/2013
Data nabycia:

Zobacz także

Inne prace tej artystki