Poszukiwana, poszukiwany!
Kierowniczka / Kierownik Działu Komunikacji

  • Poszukiwana, poszukiwany!
    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1969

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Kierownik / Kierowniczka Działu Komunikacji.  

Zakres obowiązków:
• tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji dla prowadzonych w Muzeum projektów;

• tworzenie i nadzór nad realizacją kampanii informacyjnych, promocyjnych i społecznych;

• zarządzanie:
- obsługą i rozwojem kontaktów z mediami;
- przygotowywaniem tekstów informacyjnych i komunikacyjnych oraz materiałów promocyjno-reklamowych od strony merytorycznej i graficznej;
- prowadzeniem strony internetowej Muzeum i portalami społecznościowymi;
- prowadzeniem bazy kontaktów oraz utrzymywaniem stałych relacji z kluczowymi partnerami;
- monitoringiem mediów i reagowaniem na zaistniałe wydarzenia medialne;

• monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;

• inicjowanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

• współzarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych;

• koordynowanie komunikacji imprez dla publiczności (wernisaży, konferencji prasowych, promocji książek, itp.) mających na celu propagowanie i upublicznianie działalności Muzeum;

• bieżąca współpraca z partnerami i sponsorami Muzeum;

• inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Komunikacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi muzeum przy realizowanych projektach, w szczególności z Działem Programowym oraz Edukacji;

• planowanie i koordynowanie pracy Działu oraz zarządzanie podległymi pracownikami i nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;

• nadzór nad efektywnym gospodarowaniem powierzonym budżetem;

• przygotowywanie planów, sprawozdań, raportów z wykonanych zadań.

Jakie mamy oczekiwania?
• wykształcenie wyższe humanistyczne lub z obszaru: komunikacji, marketingu lub zarządzania;

• minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji i/lub promocji, najchętniej w instytucjach kultury;

• minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

• wiedza i umiejętności pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze promocji i komunikacji;

• praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji;

• wiedza na temat historii sztuki, szczególnie mile widziane zamiłowanie do sztuki współczesnej;

• znajomość rynku medialnego z obszaru kultury i sztuki w Polsce i zagranicą;

• doskonałe posługiwanie się polszczyzną i językiem angielskim w mowie i piśmie;

• doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych;

• kreatywność, otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;

• swoboda w wystąpieniach publicznych - umiejętność prowadzenia prezentacji, moderowania dyskusji;

• doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

• umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;

• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;

• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki

Co oferujemy w zamian?
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• pracę w międzynarodowym środowisku, w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole;

• przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów komunikacyjnych i poszukiwania niestandardowych rozwiązań;

• indywidualną ścieżkę rozwoju;

• przyjazną atmosferę i ciekawe wyzwania.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@artmuseum.pl do 07.12.2018. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: KIER_KOM

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami. Zastrzegamy prawo do włączenia do procesu rekrutacji II etapu, w postaci opracowania autorskiej koncepcji kampanii promocyjnej projektu.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".
 

Zobacz także: