Nagroda im. Igora Zabla dla Joanny Mytkowskiej

  • Nagroda im. Igora Zabla dla Joanny Mytkowskiej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z przyjemnością informuje, że Dyrektor Muzeum, Joanna Mytkowska, została nagrodzona Nagrodą im. Igora Zabla.

Nagroda im. Igora Zabla została ustanowiona w 2008 roku przez wiedeńską Fundację ERSTE oraz stowarzyszenie Igora Zabla dla uczczenia pamięci słoweńskiego kuratora, krytyka i pisarza, Igora Zabla (1958-2005). Z pulą nagród wynoszącą 76 000 euro jest to jedna z najwyższych i najbardziej prestiżowych nagród dla działań kulturalnych związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Nagroda ma na celu wyłonienie badaczy, kuratorów i aktywistów, których działalność przyczynia się do rozwoju sztuki i kultury w tym rejonie. Od 2018 roku trzyosobowe międzynarodowe jury wybiera jednego laureata, a także dwóch stypendystów na podstawie propozycji złożonych przez dziesięciu nominujących. Trzeci stypendysta jest zaś nominowany przez laureata.

W tym roku nagrodę przyznano Joannie Mytkowskiej w uznaniu dotychczasowej pracy w Muzeum. Jednocześnie przyznano dwa stypendia naukowe dla czeskiej kuratorki, Edith Jeřábkovej, oraz Stowarzyszenia Oberliht (Oberliht Association) z Mołdawii. Joanna Mytkowska nominowała kijowskie Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Visual Culture Research Center) do trzeciego stypendium.

Nagrody zostaną przyznane podczas ceremonii, która odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w Moderna galerija w Ljubljanie.

Stypendyści Nagrody im. Igora Zabla 2018:

Edith Jeřábková

Kuratorka, badaczka, nauczycielka i pisarka pochodząca z Pragi. Stypendium otrzymała za wytrwałość w wyzwalaniu nieinstytucjonalnych form produkcji kulturalnej i za poszukiwanie nowych powiązań pomiędzy kuratorską praktyką i teorią.

Stowarzyszenie Oberliht

Stowarzyszenie prowadzące działalność w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, zajmujące się promocją kultury, polityką kulturalną i edukacją. Stypendium otrzymało za stałe wsparcie lokalnej społeczności artystycznej, a także za zaangażowanie w projekty w przestrzeni publicznej.

Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (VCRC)

Kijowski kolektyw kuratorsko-artystyczny, promujący refleksję nad sytuacją polityczną i gospodarczą na Ukrainie. Laureatka nagrody doceniła jego unikalny wkład w działania kuratorskie, jak i krytyczne myślenie i kreatywność w bardzo trudnym kontekście Ukrainy w stanie wojny.

Członkowie jury 2018: Adam Budak (główny kurator w Galeriai Narodowej w Pradze), Ana Janevski (kurator w MoMA, Nowy Jork), Erzen Shkololli (dyrektor Narodowej Galerii Sztuki w Tiranie).

Nominujący 2018: Anna Daučíková, Branislav Dimitrijević, Maja i Reuben Fowkes, Christian Höller, Lívia Páldi, Dan Perjovschi, Magdalena Radomska, Barbara Steiner, Adam Szymczyk, Maria Vassileva. 

Zobacz także: