Kolekcja

  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \
  • Elżbieta, Emil Cieślar, 8 plansz z autorskimi fotografiami dokumentującymi akcję \

Rok powstania: 1979
Technika: wydruki naklejone na karton
Wymiary: 74×74 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Elżbieta i Emil Cieślar
Nr księgi: MSN-413-24/1-8/2018
Data nabycia:

Inne prace tych artystów