Audytorium Moskwa
Budowanie instytucji samokrytycznych

Charles Esche i Joanna Mytkowska rozmawiają o tworzeniu nowego typu instytucji sztuki, o perspektywach ich rozwoju i problemach, jakie napotykają.