Andrzej Wróblewski - Z BLISKA / Z DALEKA
Wykład Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały

M. Ziółkowska, W. Grzybała: Godzina spojrzenia retrospektywnego

Magdalena Ziółkowska, historyczka sztuki, kuratorka związana od 2008 roku z Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka ekspozycji „To the Margin and Back: Andrzej Wróblewski” (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010) oraz „Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012/2013). Redaktora anglojęzycznej wersji tekstów Jerzego Ludwińskiego Notes from the Future of Art: Selected Writings by Jerzy Ludwiński (2007) oraz antologii tekstów Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka (2013). Współredaktorka serii Tytuł roboczy: archiwum (2008–2009). Wiceprezeska Fundacji Andrzeja Wróblewskiego.

Wojciech Grzybała, absolwent historii sztuki, fotograf, prezes Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, współkurator wystaw „To the Margin and Back: Andrzej Wróblewski” (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010) oraz „Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012/2013). Redaktor publikacji poświęconych Andrzejowi Wróblewskiemu.