Trzeci pokój
Galeria zdjęć

„Trzeci pokój” to „ćwiczenie na odległość” pomiędzy dwoma instytucjami: Kunsthalle Düsseldorf i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Równoległa wystawa odbywa się w dwóch oddalonych od siebie o blisko 1000 km miastach, w Düsseldorfie i w Warszawie. Specjalnie wydzielone do tego celu niewielkie pokoje, stają się na kilka tygodni laboratorium, w którym bada się analogie, różnice i hipotetyczne związki pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Wystawa obejmuje lata 1961–2011, w tym nieoczywiste zjawiska i procesy kulturotwórcze zapoczątkowane i kontynuowane na Kunstakademie w Düsseldorfie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kuratorki wystawy nie będą uprzedzać publiczności o zmianach w ekspozycji i jej poszczególnych odsłonach, tym samym zachęcając do współudziału i wielokrotnego odwiedzenia wystawy, która to rozpoczyna się wernisażem w Düsseldorfie a kończy finisażem w Warszawie.

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: