Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Materiał wideo prezentuje działanie pt. „Rozmywanie (myśląc o Heideggerze)”, zrealizowane w Kanadzie w roku 1985. Widzimy napis na ścianie:
„Dystans i różnica tworzy się między czymś, co zostało rozmyte i czymś, co istnieje. Sensem dystansu jest separacja jednego od drugiego, paradoksalnie coś rozmytego staje się ustalone, w tym samym momencie staje się to istnieniem, nie mogąc stać się bytem.”

Kamera pokazuje nam pozostałe ściany pomieszczenia, na których widnieją zamazane napisy, których nie możemy odczytać. Pojawia się Jan Świdziński i zamazuje powyżej przytoczony tekst tworząc z niego twór podobny do tych na sąsiednich ścianach.

Artysta pokazuje nam różnicę pomiędzy bytem a istnieniem, wizualizując niejako podstawy teorii niemieckiego filozofa. Coś rozmytego to zamazany napis, a istnieje napis, który możemy odczytać. Są one od siebie odseparowane. Coś rozmytego staje się ustalone, jest tym rozmyciem, jest istnieniem, ale nie może stać się bytem, ponieważ nie możemy go odczytać. Możemy odczytać to, co jeszcze nie zostało zamazane, staje się to dla nas pewnym bytem, ale wraz z chwilą kiedy artysta zamazuje napis stwarza coś, co istnieje dla osób, które znajdą się w sali później, w innym czasie. Jednocześnie pozbawia ich punktu wyjścia, od którego my, jako obserwatorzy tego działania, mogliśmy zacząć. W sali jest już zamazany napis sugerujący, że wcześniej był tam napis, którego my nie zdążyliśmy odczytać. Autor podkreśla tu cykliczność zdarzeń, przekształcanie się bytów w istnienia.

(ZK)