Migration policy and working conditions. A conversation about the work of Ukrainians in Poland
Дискусія про польську політику щодо українських мігрантів та біженців

  • Migration policy and working conditions. A conversation about the work of Ukrainians in Poland

    photo by Wojtek Radwański

The Museum of Modern Art in Warsaw and the Museum of Warsaw invite to a discussion on Ukrainian migrants and refugee policies in Poland.

[Текст українською мовою нижче]

The exponentially growing wave of migration from Ukraine to Poland is not a one-way street. It profoundly changes the economic, political and social functioning of both countries. Still, the significance of a swiftly enlarging Ukrainian community in Poland goes beyond mere numbers.

The Polish government is bragging about its ‘acceptance of one million Ukrainian refugees’, although the real number of accepted refugees from Ukraine is in single digits. The rest should be qualified as labor migrants, but they are used as a convenient shield to evade the EU migrant quotas. ‘The Ukrainians’ are becoming a metaphorical, mythic community – even though the Polish economy relies to a great extent on their underpaid labor. The participants will discuss the contradictions of the Polish migration policy revealing the discontents of the EU Southern and Eastern neighborhood Ersatzpolitik.

Curators of the public program:

Vasyl Cherepanyn (Visual Culture Research Center, Kyiv) and Szymon Maliborski (Museum of Modern Art in Warsaw).

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на дискусію про мігрантів з України та польську політику щодо біженців.

Різке зростання міграційної хвилі з України в Польщу – зовсім не односторонній процес. Він суттєво змінює економічне, політичне та соціальне функціонування обох країн. Втім, значимість чимдалі більшої української спільноти у Польщі вимірюється не лише цифрами.

Польський уряд хвалиться, що «прийняв один мільйон українських біженців», хоча реальна кількість біженців з України – це одиниці. Решту варто було б кваліфікувати як трудових мігрантів, але їх використовують як зручний щит для ухилення від дотримання міграційних квот ЄС. Українці стають метафоричною, міфічною спільнотою, хоча польська економіка великою мірою залежить від їхньої низькооплачуваної праці. Учасники_ці дискусії обговорять суперечності польської міграційної політики, викриваючи протиріччя ерзац-політики ЄС щодо південного та східного сусідства.

Куратори

Василь Черепанин (Центр візуальної культури, Київ) та Шимон Маліборський (Музей сучасного мистецтва у Варшаві).

Other events from that cycle: