Neighbours. Kyiv Events
Сусіди. події в Києві

  • Neighbours. Kyiv Events

    Kyiv, the abandoned area of Petrivska Street. Photo: Max Savchenko, 2016.

The Ukrainian program of WARSAW UNDER CONSTRUCTION will be held in Kyiv and establish local representation of the festival in the Ukrainian capital. It will focus on urban research and intervention in marginalized routes of collective cohabitation in this Eastern European city.

[Текст українською мовою нижче]

This part of the festival will be located in the abandoned Petrivska Street, which from the pre-modern period to the early 1990s connected the historic part of the Upper City, Lvivska Square, with the factory and worker housing district of the Hlybochytsa River Valley. Then a mix of geological, political and social disasters of the 1990s led to its disappearance from the city’s surface. Local housing was destroyed in a series of landslides as the forces of nature took control over this part of the city.

After decades of neglect following this local apocalypse, the area was occupied by various artistic communities. In 2018, it has become the venue for the Kyiv part of the “Neighbours” project. A specially commissioned architectural project by Oleksandr Burlaka seeks to reclaim the abandoned area for the benefit of city dwellers.

The Visual Culture Research Centre first entered the community in 2014 with a gallery space that hosted a number of art exhibitions in the Unrendered Spaces project and other cultural events, including the Kyiv Biennial 2015. In 2016, VCRC contributed to urban activism in the area and co-created a platform for the performing arts.

In 2018, deploying the community background, the festival will reclaim the place for public use and make it accessible to citizens, providing a discursive space for collaboration between artists, scholars and urban activists, involving site-specific work, film screenings, and a series of workshops.

The Kyiv part of WARSAW UNDER CONSTRUCTION will be accompanied by an educational program devoted to issues of emergency architecture, an international movement that aims to provide architectural solutions for areas affected by rapid urbanization, poverty, conflict and natural disasters. A series of debates, visual presentations, workshops and lectures will be held by architects, art historians, urban philosophers and practitioners. They will address the negative effects of the chaotic urban development resulting from illegal space appropriations, visual warfare and military intervention. Potential solutions and alternative tools in the field of nomadic architecture, emergency architecture and DIY will also be discussed, all under the theme “Urbanism in a state of emergency”.

The workshop part will be conducted in the form of collective landscape design and construction of leisure and recreation facilities. The intervention is designed to invoke and also challenge a tradition of social action popular in the USSR: the Soviet practice of subbotnik—days of volunteer, unpaid, usually physical, work on weekends following the October Revolution. This initiative was proclaimed by Lenin in 1919 as an illustration of the new social order aimed at overcoming stagnation, laxity and selfishness. In post-Soviet times, subbotniks are initiated on rare occasions by neighbours, in most cases to clean up their own houses or favourite parks or to repair street facilities in cities and towns because of the total inaction of public services.The micro-architecture that will be created in the festival space is designed to be integrative and accessible to everyone: citizens, tourists, residents of the district, as well as internal refugees.

(Participants in the Kyiv events will be selected from an open call among students, mostly of Ukrainian architecture schools from different regions). 

***

Українська частина програми «Варшави в будові» пройде у Києві і представить фестиваль у місцевому контексті. Базою стане урбаністичне дослідження та інтервенція у маргіналізоване й забуте місце колективного співжиття у цьому східноєвропейському місті.

Фестиваль розміститься на покинутій вулиці Петрівській, яка з домодерного періоду до початку 1990-х років з’єднувала історичну частину Верхнього міста — Львівську площу — з долиною річки Глибочиця — місцем проживання ремісників та працівників мануфактур. Пізніше накладання геологічних, політичних та соціальних катаклізмів 90-х призвело до її зникнення з міської поверхні. Місцева архітектура була знищена після декількох зсувів ґрунту, і сили природи заполонили цю частину міста.

Після десятиліть занепаду, що послідували за цим апокаліпсисом, територію окупували різноманітні мистецькі спільноти. 2018 року вона стала місцем проведення київської частини фестивального проекту «Сусіди». Спеціально розроблений архітектурний проект Олександра Бурлаки покликаний відродити занедбану територію в інтересах мешканців міста.

Центр візуальної культури вперше приєднався до спільноти на Петрівській 2014 року і провів у тамтешньому галерейному приміщенні кілька виставок проекту Unrendered Spaces, а також інші культурні події, зокрема в рамках Київської бієнале 2015. У 2016 році ЦВК долучився до міського активізму на цій території, створивши публічний простір для культурних заходів.

2018 року, на основі досвіду місцевої спільноти, фестиваль знову передасть це місце громадянам для публічного користування, забезпечивши їх дискурсивним простором для співпраці між художниками, дослідниками та місцевими активістами, в якому поєднаються робота з локацією, кінопокази та серія воркшопів.

Київську частину «Варшави в будові» супроводить освітня програма, присвячена тематиці архітектури надзвичайного стану — міжнародного руху, націленого на винайдення архітектурних рішень для територій, уражених стрімкою урбанізацією, бідністю, конфліктами та природними катастрофами. Архітектори, історики мистецтва, філософи й урбаністи проведуть серію дискусій, візуальних презентацій, воркшопів і лекцій, присвячених тематиці негативних впливів хаотичної міської забудови в результаті нелегального захоплення просторів, візуальної війни та військової інтервенції. Також відбудуться обговорення, об’єднані темою «Урбанізм за надзвичайного стану», щодо потенційних рішень та альтернативних інструментів у сфері номадичної архітектури, архітектури надзвичайного стану та DIY-архітектури.

Під час практичної частини буде створено колективний ландшафтний дизайн та побудовано об’єкти для дозвілля і відпочинку. Метою інтервенції є відродити громадське функціонування цього місця, а також кинути виклик традиції популярної в СРСР соціальної практики під назвою «суботник», що була волонтерською, неоплачуваною, переважно фізичною працею у вихідні дні. Ленін запровадив цю ініціативу 1919 року як ілюстрацію нового соціального порядку, націленого на подолання застою, недбалості та егоїзму. У пострадянські часи суботники час від часу ініціюють сусіди, переважно для прибирання власних будинків чи улюблених парків, або ж ремонту вуличних об’єктів через бездіяльність комунальників. Мікро-архітектура, створена у фестивальному просторі, буде інтегративною та доступною для різних груп населення — киян, туристів, мешканців району, а також внутрішніх переселенців.

(Учасники київської програми обиратимуться на основі оупен-колу серед студентів переважно архітектурних закладів із різних регіонів України). 

See also:

Other archival events from that cycle:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
Cycle WARSAW UNDER CONSTRUCTION 10Neighbours / Сусіди
19:00 Exhibition Neighbours. VernissageСусіди. Відкриття виставки Cepelia Pavillion
Marszałkowska 99/101, Warsaw
14:00 Guided tour Curatorial guided tour through the „Neighbours” exhibitionКураторська екскурсія фестивальною виставкою «Сусіди» Cepelia Pavillion
Marszałkowska 99/101, Warsaw
16:00 Meeting WARSAW UNDER CONSTRUCTION 10 in Kyiv. Project's presentation and screening«Варшава в будові 10» у Києві. Зустріч навколо проекту та фільм-скринінг MUSEUM on Pańska Street
Pańska 3 , Warsaw
18:00 Discussion Door to Door. Discussion about the „Neighbours” exhibition«Двері в двері». Дискусія на теми фестивальної виставки MUSEUM on Pańska Street
Pańska 3 , Warsaw
08:00 Performance „Rosa Rotes”. Performance by Aleka Polis«Rosa Rotes» Перформанс Алеки Поліс Ministry of Family, Labour and Social Policy
Nowogrodzka 1/3/5,
11:00 Walk Unwanted Heritage: Monuments of the Polish People’s Republic. City walk«Небажана спадщина: пам'ятники Польської Народної Республіки». Міська прогулянка plac Bankowy
,
16:00 Guided tour Guided tour in English through the „Neighbours” exhibition Cepelia Pavillion
Marszałkowska 99/101, Warsaw
16:00 Lecture Commercial Architecture of Post-War Warsaw. Lecture by Ewa Perlińska-Kobieżyńska «Комерційна архітектура післявоєнної Варшави». Лекція Еви Перлінської-Кобєжинської MUSEUM on Pańska Street
Pańska 3 , Warsaw