Filmoteka Muzeum

Białko – Przyczynek do Nowej Szkoły Gdańskiej, Muzeum Artystów, Łódź

Performance jest jedną z cyklu realizacji Wyrzykowskiego pod wspólnym tytułem 44, które artysta wykonywał od 1994 roku.
Tytuł odnosi się do Pocztu królów i książąt polskich – cyklu czterdziestu czterech portretów polskich władców autorstwa Jana Matejki.

Wyrzykowski zakłada na siebie kolejno 44 koszulki z nadrukowanymi portretami władców z cyklu Matejki, po czym kolejno wycina ich wizerunki i wkłada je sobie do ust. Na końcu zakłada ostatnią koszulkę z napisem „PRZESTRZEŃ SZTUKI TO MOJE CIAŁO”.

Ciało ulega stopniowej deformacji na oczach publiczności – nawarstwiające się koszulki nadają jego postaci groteskową formę. Zmiana ciała ma jednak znaczenie przede wszystkim metaforyczne – staje się ono „ciałem historycznym”, zbudowanym przez koszulki – czyli przedmioty, które często służą manifestacji poglądów oraz przynależności do określonej grupy. Wyrzykowski symbolicznie manifestuje przynależność do polskiej tradycji, by następnie podważyć ją w dalszej części performensu wycinając kolejno nawarstwione portrety. Geneza tej pracy leży właśnie w historycznej zmienności której doświadczył artysta w okresie transformacji. Wraz ze zmianą ustroju w 1989 roku historia również uległa zmianie. Wydarzenia, które pozornie nie podlegały redefinicji zostały napisane na nowo.

Sentencja ,,Przestrzeń sztuki to moje ciało” pochodzi z tekstu Wyrzykowskiego Rozwinięte ciało kultury technicznej, który jest kluczowy dla całej twórczości artysty.

Opis na podstawie: Piotr Wyrzykowski, Rozwinięte ciało kultury technicznej, 1995; Łukasz Guzek, Wola ciała, 1998 (www.peterstyle.eu).

(KK)

Rok powstania: 1995
Czas trwania: 1'21"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski