Filmoteka Muzeum

Art Hall (Tallin)
Międzynarodowe Centrum Sztuki (Poznań),
CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa)

Seria trzech performance pod wspólnym tytułem według tego samego scenariusz. Działanie polegało na wyrąbaniu siekierą w ścianie galerii otworu i zamurowaniu w nim używanego do tego narzędzia. Ciosy w ścianę uruchamiały sampler z nagranymi próbkami uderzeń, dodatkowo wzmacniając ich dźwięk. W CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (w ramach wystawy Idee poza ideologią) dodatkowym elementem był gest odciśnięcia rozgrzanego do czerwoności ostrza siekiery na klatce piersiowej artysty.

Sens tego cyklu performance zawiera się w jego tytule i wiąże się z potrzebą odnalezienia innej tożsamości poza miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy. Cykl nie wskazuje ani tego nowego miejsca ani też nowej tożsamości. Zaświadcza natomiast o stanie świadomości, szczególnej ostrości widzenia samego siebie i swojej sytuacji, czego wyrazem jest gwałtowność, pasja i siła działań.

Opis na podstawie: Łukasz Guzek, Wola ciała, 1998 (www.peterstyle.eu).

Rok powstania: 1993
Czas trwania: 18'12"
Język: polski
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski