Filmoteka Muzeum

Performance w ramach wystawy Antyciała, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.

Jedno z trzech działań Wyrzykowskiego z lat 90., w którym artysta bezpośrednio odnosił się do ówczesnych wydarzeń politycznych w Polsce. Oprócz Copyright były to także Zaprzysiężenie Prezydenta – 23 XII 1995, godzina 19.00Nato Now! Safe Poland or no Poland at All.

Copyright był reakcją na wprowadzenie w Polsce w 1994 roku nowego prawa autorskiego. Artysta poddał się zabiegowi tatuowania na swoim ramieniu międzynarodowego oznaczenia praw autorskich. W trakcie tatuowania Wyrzykowski odczytywał wybrane paragrafy ustawy.

Wyrzykowski zmienia tu również status ciała – staje się ono dziełem sztuki. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić czy jest to gest upodmiotowienia czy raczej wtórnego uprzedmiotowienia ciała. Możemy mówić o dowartościowaniu i przejęciu nad nim kontroli: artysta-performer podkreśla znaczenie ciała w swojej twórczości manifestując posiadanie do niego prawa jako do nieodłącznego elementu swojej sztuki. Jednakże, jako że prawa autorskie należą do porządku prawa handlowego, ciało Wyrzykowskiego stając się dziełem sztuki staje się jednocześnie towarem.

(KK)

Rok powstania: 1995
Czas trwania: 60'38"
Język: polski
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski