Performans i „czarność”
Wykład prof. Freda Motena

Profesor Fred Moten specjalizuje się w dziedzinie sztuki i kultury afro-amerykańskiej (black studies), w ramach której zajmuje się głównie zagadnieniami z pola performansu, poezji i teorii krytycznych. Jest autorem: „Arkansas” (Pressed Wafer Press, 2000), „Poems” (z Jim Behrle; Pressed Wafer Press, 2002), „In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition” (University of Minnesota Press, 2003), „I ran from it but was still in it” (Cusp Books, 2007), „Hughson’s Tavern” (Leon Works, 2008) i „B Jenkins” (Duke University Press, 2010). Wykłada poezję nowoczesną na Riverside Universtity w USA.

Wychodząc od nowatorskich analiz czarnych krytyczek feministycznych Hortense Spillers i Saidiyi Hartman, wykład miał na celu stworzenie takiego rozumienia ciała jako mięsa (flesh), w odróżnieniu od ciała (body), które posłuży za podstawę teoretyczną nie tylko dla „czarnego performansu”, ale również nieredukowalnej „czarnej siły" w performansie.

Zakłada to rozróżnienie między „czarnością" a ludźmi, którzy są nazywani „czarnymi". Wykład opierał się na następujących dwóch tezach, które Fred Moten konkretyzował: po pierwsze, że performans jest kluczowy dla dokładnego zrozumienia tego rozróżnienia, a po drugie, że to rozróżnienie jest kluczowe dla dogłębnego zrozumienia sztuki w dzisiejszym świecie.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: