Kolekcja

Waldemar Raniszewski (1947–2005)

Waldemar Raniszewski wraz z Wiktorem Gutt zaczynali wspólną działalność artystyczną na początku lat 70., studiując na warszawskiej ASP w pracowniach Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Ich wspólne działania skupione były na poszukiwaniach pozawerbalnych metod porozumiewania się. Artyści tworzyli głównie dokumentowane fotograficznie akcje i performansy.

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece