Filmoteka Muzeum

Zapis performance Marka Rogulskiego Tractus z 1996 roku, który odbył się w gdańskiej Galerii Spichrz 7.

Działanie Rogulskiego osadzone jest wokół idei sztuki hermetycznej, transformicznej oraz sakramentalnej, które wspólnie zawierały się w stosowanym przez artystę pojęciu „supersztuki”. Rogulski w swojej akcji odnosi się do procesu ewolucji gatunku ludzkiego. Za pośrednictwem kostiumu małpy człekokształtnej realizuje się idea wcielenia. Artysta zmienia swoją fizyczną postać, a między ciałem i zbroją dokonuje się całkowite scalenie. Przemiana i towarzysząca jej transformacja energii oddają proces ewolucji struktur poznawczych, a zatem ewolucji gatunku homo sapiens.

Opis za: Marek Rogulski, Poza Postmodernizm w kontekście współczesnej metodologii artystycznej, Gdańsk, 2016.

Rok powstania: 1996
Czas trwania: 15'41"
Język: polski
Oryginalne media:

© Marek Rogulski