Filmoteka Muzeum

Rejestracja obrony intermedialnego dyplomu Marka Rogulskiego. Artysta uzyskał dyplom w 1990 roku na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

Instalacja Pola magnetyczne była collage’m różnych form i technik dotykającym zagadnienia percepcji i energii. Część pisemna pracy magisterskiej nosiła tytuł Ready made Marcela Duchampa jako nowa jednostka myślenia. Obronie dyplomu Rogulskiego towarzyszył pierwszy i zarazem jedyny koncert grupy Ziemia Mindel Würm, którą artysta współtworzył wraz z Piotrem Wyrzykowskim.

Artysta zwraca uwagę na współzależności jakie istnieją pomiędzy opisem świata, jaki tworzymy w ramach kultury, a naszymi możliwościami i ograniczeniami percepcyjnymi, które zostały uwarunkowane w trakcie ewolucji gatunku ludzkiego. Rogulski nakłaniał do tego, by obcując ze sztuką poddawać się presji doświadczenia uzyskując w ten sposób dostęp do własnych interpretacji. Artysta poprzez działalność artystyczną próbował dotrzeć do pokładów świadomości i energii właściwym różnym punktom widzenia.

Rogulski odnotowuje, że linearna narracja historii sztuki jest jedynie ogólnym opisem przemian w sztuce, czynionym z pewnego punktu widzenia, a artyści i odbiorcy sztuki mieli w różnych epokach historycznych dostęp do różnych stopni zrozumienia i samoświadomości. Najwyższym celem jest samoświadomość wyemancypowana zdolna do czynienia obiektywizacji, badania języka sztuki i własnych uwarunkowań. Rogulski wskazywał, że sztuka może być tożsama z życiem rozumianym jako proces poszerzania świadomości.

Źródło: Marek Rogulski, Poza Postmodernizm w kontekście współczesnej metodologii artystycznej, Gdańsk, 2016; Krzysztof Jurecki w rozmowie z Markiem Rogulskim o sztuce, wideo i fotografii (www.tns.art.pl).

Rok powstania: 1990
Czas trwania: 15'54"
Język: polski
Oryginalne media:

© Marek Rogulski