Filmoteka Muzeum

Rejestracja performance Marka Rogulskiego Totalizor – ujeżdżanie rzeźby z 2009 roku, który odbył się w ramach wystawy Zwiadowca – projekt Poza Postmodernizm. Re: Re: rekonstrukcja w CSW Łaźnia.

Marek Rogulski skonstruował czterometrowe urządzenie złożone z metalowych części oraz rzeźbiarskich modeli czaszki i kłów mamuta. Całość osadził na obrotowej osi i wyposażył w silnik elektryczny. Podczas wernisażu wszedł na szczyt konstrukcji. Wraz z upływem czasu dysponował coraz mniejszą możliwością sterowania urządzeniem. Jazda zmieniła się w walkę o zachowanie kontroli nad wyjątkowo ciężką instalacją.

Obecność rzeźbiarskich szczątków mamuta i swoje działania artysta tłumaczy chęcią wprowadzenia kontekstu prehistorii, ewolucji oraz rekonstrukcji i badań naukowych. Artysta zalicza Totalizator do doświadczeń uświadamiania ciała energetycznego. Jak wyjaśnie, projektując to działanie zakładał ujawnienie związków pomiędzy organizmem ludzkim a środowiskiem fizycznym i kulturowym oraz ukazanie ich w aspekcie „energetycznym”.

Podkreśla również, że maszyna wymusza zaistnienie dwóch zachowań: całkowitego zaangażowania przy wykonywaniu ewolucji i ścisłej współpracy ciało-umysł: „poddania się” i otwarcia się na reakcje „ciała energetycznego” przy jednoczesnej samokontroli potrzebnej do przetrwania i skutecznego działania.

(KF)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 8'56"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Marek Rogulski